Bộ thuốc thử xét nghiệm kháng thể IgG 2019-nCOV (CMIA)