Thiết bị xét nghiệm nhanh 2019-nCOV IgG / IgM (Máu toàn phần / Huyết thanh / Huyết tương)