Băng kiểm tra nhanh kháng nguyên Coronavirus (SARS-Cov-2) mới lạ (tăm bông)