Băng xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi-rút corona mới (SARS-Cov-2) (gạc)

b6b7d5018b21077f1950f1bf0d58806