Băng kiểm tra nhanh kháng nguyên Coronavirus (SARS-Cov-2) mới lạ (tăm bông)

b6b7d5018b21077f1950f1bf0d58806