Băng xét nghiệm nhanh kết hợp SARS-Cov-2&Cúm A&B (tăm bông)

4e133ac3d0bf1248d35de2d60799f1c